Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium

Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium
1203 Budapest, Kálmán utca 15.
Telefon: +36-1-261-0951
Mobil: +36-20-422-8480
Fax: +36-1-261-0951

E-mail: titkarsag@bpmontessori.hu
Honlap: www.bpmontessori.hu
Igazgató neve: Juhász Edit

Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!
Maria MONTESSORI
olasz orvos, pedagógus és pszichológus

Küldetésünk

Olyan iskolát építünk, ahol mindenki jól érzi magát. Ahová öröm reggel beérkezni és ahová örömmel tér vissza az ember. Az iskola közössége, olyan mint egy nagy család. Nem tökéletes, nem konfliktusmentes, ellenben tele van élettel és tele van szeretettel. Számunkra minden diák különleges, s mindegyikük ugyanazt a nagyfokú szeretetet és odafigyelést kapja, mint amit a vérszerinti gyermekeinknek is adunk.

A nevelés és az oktatás nálunk kéz a kézben jár. Meggyőződésünk, hogy az önismeret, a gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönzés, a megfelelő értékrend ismerete illetve a tudás együttesen biztosít alapot a boldog és kiegyensúlyozott élethez. Kívánhatunk ennél többet?

Intézményünk

2004 tavaszán azzal a céllal hoztuk létre alapítványunkat, a Montessori Stúdium Alapítványt, majd később az iskolánkat, a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnáziumot, hogy a magyarországi családok tízezreinek nyújtsunk egy sajátos, egyénre szabott nevelési-oktatási alternatívát.

Miért van erre szükség?

A gyerekek 6 éves koruktól 18 éves korukig idejük nagy részét az iskolában töltik vagy tanulással kapcsolatos teendőiknek szentelik. Ez a 12 esztendő az emberi fejlődés legkritikusabb és legintenzívebb szakasza. Ezt az időt nem mindegy, hogy kiknek a társaságában, nem mindegy, hogy hol és az sem, hogy mivel töltik el a gyerekek.

Kiknek lehet ránk szüksége?

Azt gondolom mindenkinek. Van olyan család, aki ne szeretné, hogy gyermeke felelősgondolkodású, életrevaló felnőtt legyen? Azt gondolom nincs. Iskolánk küldetésnyilatkozatában ezt a következőképpen fogalmaztuk meg:

Célunk, hogy önmagát képviselni tudócselekedeteiért felelősséget vállalóhelyes értékrenddel bíró a társadalom számára is hasznos embereket neveljünk és oktassunk.

Ennek elérése érdekében Maria Montessori reformpedagógiájára építettük fel iskolánkat, amely hatékonyan segíti a diákok képességeinek fejlődését és önálló gondolkodásra, valamint véleményalkotásra ösztönzi őket.

Mit nyújtunk? Miben vagyunk mások, mint a többi iskola?

  • A gyerekek készség- és képességfejlesztő oktatásban részesülnek.
  • Mindez egyéni képességeikhez igazított ütemben történik.
  • Speciális eszközkészlet segíti a tanultak elsajátítását és rögzítését.
  • Gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönözzük a gyerekeket.
  • Olyan feladatokat kapnak, amelyekben a választás és a döntés szabadsága érvényesülhet.
  • A diákok kis létszámú csoportokban, integráltan
  • Az iskola légköre rendkívül barátságos.
  • pedagógusok kiválasztása nagy gonddal történik.

Mit értünk el az elmúlt 15 év alatt?

Az első két év az alapozás éve volt. Azt követően a színvonalas nevelésnek és oktatásnak köszönhetően erős prosperálásnak indult intézményünk. Már több éve teltházzal működünk.

Nem egy alkalommal szerepeltünk országos médiákban és népszerűsítettük saját módszerünket.

Az ország minden pontjáról keresnek fel minket magánszemélyek, alapítványok, egyesületek, hogy megismerjék reformpedagógiánkat és alkalmazásához segítséget kérjenek.

Svédországban, Hollandiában és Németországban már sikerült kiépíteni egy remélhetőleg hosszú távú kapcsolatot más Montessori alapokon nyugvó intézményekkel.

Kik tanulnak nálunk?

Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy leképezzük a társadalmat. A jobb módú családi háttérrel rendelkező gyermekek ugyanúgy megtalálhatóak nálunk, mint a szerényebb körülmények között élők.

Képesség és tehetség szerint is heterogén a kép. Az élsportoló, a kimagasló képességű diák jól megfér a részképesség-zavaros, sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Diákjaink többsége azonban átlagos képességű.


Megosztom ezt a cikket