Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon

Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon
1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29
Telefon: +36 1/2782884
Mobil: +36 30/4195601
E-mail: info@burattino.hu
Honlap: www.burattino.hu
Igazgató neve: Mezei Katalin

A Burattino Alapítvány 1991-es indulásakor egy olyan iskolát hozott létre, amelyben diákjai családias hangulatban, kis létszámú osztályokban, biztonságban élhetik mindennapjaikat. Iskolánkban kizárólag rászoruló gyermekekkel foglalkozunk, természetesen tandíjmentesen. Kiemelten fontosnak tartjuk az esélyteremtést, hiszünk abban, hogy a hátrányok kinőhetőek, és hogy mindenki tehetséges valamiben.

A Burattino Iskola küldetése, története

A Burattino Alapítvány 1991-es indulásakor egy olyan iskolát hozott létre, amelyben diákjai családias hangulatban, kis létszámú osztályokban, biztonságban élhetik mindennapjaikat. Iskolánkban kizárólag rászoruló gyermekekkel foglalkozunk, természetesen tandíjmentesen. Kiemelten fontosnak tartjuk az esélyteremtést, hiszünk abban, hogy a hátrányok kinőhetőek, és hogy mindenki tehetséges valamiben. A Burattino Iskolánkban jelenleg 400 diák tanul. Iskolánk 1991. márciusában 4 évfolyamon 60 tanulóval kezdte meg működését a helyi önkormányzat által biztosított bölcsőde épületében. Az ezt követő években felmenő rendszerben először 8 évfolyamos általános iskolává bővültünk, majd 2000-ben elindult első középiskolás osztályunk. Az iskolába való felvétel fő szempontja akkor és a mai napig is a rászorultság. A Burattino munkájának meghatározó eleme a humanitásra, szociális érzékenységre, a másság elfogadására, toleranciára nevelés – elsősorban személyes példaadással. Ennek feltétele egy olyan derűs miliő, ahol a gyerekek otthon érezhetik magukat. Olyan személyes kapcsolatot alakítunk ki diákjainkkal, ahol bármilyen problémával bizalommal fordulhatnak bármelyikünkhöz. Így tudjuk biztosítani számukra azt az egyéni bánásmódot, amely megalapozza a hatékony pedagógiai munkát. Ez az iskola minden dolgozójától fokozott odafordulást igényel, de csak így alakíthatjuk ki, vagy őrizhetjük meg a gyerekek iskolával, pedagógusokkal, tanulással kapcsolatos pozitív attitűdjét. A pedagógiai gyakorlat során törekszünk a módszertani sokszínűségre, közel állnak hozzánk a kooperatív technikák, a drámapedagógia módszerei és a projekt pedagógia. A burattinos gyakorlat meghatározó elemei az iskolán kívüli programok: színház, koncert, kiállítás, kirándulás, biciklizés, korcsolyázás vagy bármi más, ami élmény, és kizökkent minket a tanórai keretek közül. Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, kiemelten fontosnak tartjuk legalább egy idegen nyelv elsajátítását illetve az informatika korszerű ismeretét. A Burás hangulat, az egyéni bánásmód, a pedagógiai módszerek sokfélesége mind hozzásegítik diákjainkat, hogy leküzdhessék szociokulturális hátrányaikat, és kiegyensúlyozott, érett személyiséggé váljanak. Büszkék vagyunk arra, hogy a nálunk végzett diákok túlnyomó többsége megállta helyét más iskolákban vagy munkahelyeken, és hogy hosszú évek után is kötődik a Burához. Folyamatos fejlesztéssel és pedagógiai innovációval reményeink szerint hatékonyan szolgáljuk a rászoruló gyermekek – és egyben a magyar oktatás – ügyét.

Leendő elsősöknek:
Szeretnél egy családias hangulatú iskolában megtanulni írni, olvasni, számolni?
Ha igen, sok szeretettel várunk a Burattino Iskola első osztályban!
Jelentkezhetsz a 06 30 600 32 75-ös telefonszámon, vagy az info@burattino.hu email címen.
A jelentkezéshez természetesen szüleid segítségét is kérheted.

A Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon szellemiségének meghatározója a humanitásra, szociális érzékenységre, a  másság elfogadására, toleranciára nevelés. A szellemiség megvalósításához olyan derűs miliő, almamáter kell, mely életre szóló érzelmi töltést nyújt. Az iskolába bekerüléstől a befejezésig kiemelt szerepe van annak a törekvésnek, hogy megőrizzük a gyerekek iskolával, pedagógusokkal, tanulással kapcsolatos pozitív attitűdjét. A Burattino Iskola felvállalta a halmozottan hátrányos helyzetű diákok nevelését, oktatását. Ez a tény nagymértékben meghatározza tanulóink összetételét, a családi háttér alapján azokat a szociokulturális jellemzőket, amelyek befolyásolják pedagógiai munkánkat.

Középiskola
(A felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg !)

A nappali oktatás munkarendje szerint oktató gimnázium:

 • Tagozatkód: 0001 (OM azonosító: 035187)
 • 4 évfolyamos, gimnáziumi kerettanterv
 • Oktatott első idegen nyelv: angol; – Második idegen nyelv az orosz;
 • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján
 • Tanulási, beilleszkedési, figyelem- vagy magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
 • Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek

Amit a Burattino nyújt:

 • kis osztálylétszám
 • egyéni bánásmód biztosítása
 • tolerancia, elfogadás
 • szociális hátrányok enyhítése
 • innovatív tantestület

Nyílt nap: előzetes egyeztetés után egyénileg lehetséges
Időpont egyeztetés: Kissné Fleck Éva igazgatóhelyettes, 30/600 32 75

Burattino Gyermekotthon

1213 Budapest, Szőlős u. 5. , 1213 Budapest, Pálma u. 42.
https://www.facebook.com/BurattinoGyermekotthon
Kapcsolat: Taskó Marianna – 06 30 508 4203

A Burattino Általános és Szakképzőiskola, Gyermekotthon egy olyan alternatív iskola, amely integráltan látja el a gyermekvédelem körébe tartozó feladatait, azaz az arra rászoruló gyermekek számára intézményen belül tud elhelyezést biztosítani. Ez a szisztéma hozzásegíti a gyerekeket, hogy kevésbé traumatizálódjanak egy-egy családi, élethelyzeti probléma során, amikor a családból való kiemelés elkerülhetetlen. Gyermekotthonaink otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti – és tartós nevelésbe vett, illetve átmeneti gondozás keretében a válsághelyzetbe került családok gyermekeit is fogadhatják. Nevelési programunk felöleli a gyermekek életének minden mozzanatát. A napi rendszerességű elfoglaltságok – a tisztálkodás, környezet rendben tartása, főzés, mosás mellett a tanulás, a szabadidő szervezés egyaránt a program fontos elemei. A program rögzíti, hogy a gyermekotthon minden munkatársa és a gyerekek szűkebb és tágabb környezetének minden tagja elhivatottan, felelősséggel, nagy szakmai hozzáértéssel, a fejlődésre való képességek birtokában, nyitott, pozitív szemlélettel és emberségesen kell ellássa feladatát. A program – bár egységesen érvényesül mindhárom otthonban – a gyerekek egyéni igényeihez is alkalmazkodik. Így valóban otthonban – a saját otthonukban – érezhetik magukat. Ebből a szempontból is alapvetően fontos a környezet kialakítása, a személyes tér, saját eszközök, tárgyak biztosítása. A család pótlása lehetetlen, de mindent meg kell tenni, hogy a gyerekek biztonságban és örömben éljék életüket. A gyermekotthonban nevelkedő gyerekek családi traumáik miatt valamilyen mértékben sérültek, és a felnőtt világgal alapvetően bizalmatlan. Ezért a pszichés zavarok, sérülések feldolgozásához minden segítséget meg kell adjuk gyerekeink számára. Komplex családgondozási programunkkal segítjük a családokat, hogy minél előbb haza kerülhessenek a gyerekek. A pedagógiai munka kontrollját a heti rendszerességgel tartott team – ülések biztosítják. Az egyes telephelyeken engedélyezett férőhelyek száma: 

 1. 1213 Budapest, Szőlős u. 5.                 28 férőhely
 2. 1213 Budapest, Pálma u. 42.                12 férőhely 
 

Megosztom ezt a cikket