„Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és EPSz

„Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes  Pedagógiai Szakszolgálat
Igazgató: Csernátoni Katalin
5100 Jászberény Gorjanc Ignác sétány 1.
Telefon / Fax : 57- 515 – 570 / 57 – 515 – 571
Mobil: 06/30-5925981
Email: maciovi@vnet.humaciovi@pr.hu,weblap: www.maciovi.hu 
Fenntartó :„MACI” Alapítvány, 5100 Jászberény, Gorjanc Sétány 1.szám
Elnök: dr. Magassyné Gubicz Andrea
Bankszámlaszám: 10200586-45112485-00000000
Cégbejegyzés szám: P.K. 61.403/1993
Adószám: 18821309-1-16

Alapító Okirat szerinti alapvető feladatellátásaink:
„Az Alapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége során olyan közhasznú tevékenységet lát el, amelyről Jászberény Város Önkormányzatának kell gondoskodnia”
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, társadalmi integráció.
Hozzájárulni a befogadó társadalom kialakulásához
– előítélet mentesség biztosítása,
– csökkenti a kirekesztődést,
– egyéni szükségletek felismerése és azokra való egyéni reagálás,
Közoktatási intézményeink/átvállalt állami feladataink
a) óvoda
b) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény: óvoda
c) egységes pedagógiai szakszolgálat:
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, (0-5 éves korú gyermekek fejlesztése heti 2, ill. heti 4 órában)
– gyógytestnevelés
– logopédia, beszédfejlesztés
– konduktív pedagógiai ellátás
– fejlesztő felkészítés
– fejlesztő iskolai oktatás

PEDAGÓGIA
Pedagógiai célok, sajátosságok, az intézmény szolgáltatásai, filozófiája

A „MACI”Alapítvány által működtetett intézményünkben több mint 120  gyermek/tanuló nevelkedik öt gyermekcsoportban, a súlyos-halmozottan sérült gyermekek fejlesztő iskolájában illetve ambuláns formában. A gyermekcsoportok közül négyben integrált óvodai nevelés folyik, egy csoportban a sajátos nevelési igényű gyermekek alapozó képességfejlesztése, rehabilitációja zajlik, a fejlesztő iskolában pedig hat súlyos-halmozottan sérült tanuló kezdte meg tanulmányait 2006. szeptember 1-jén. Az egységes pedagógiai szakszolgálat keretében korai fejlesztés, gondozás, valamint képzési kötelezettek ellátása folyik. Működésünkkel nem csak helyi, hanem regionális feladatokat is ellátunk, hiszen mintegy 3 megyében élő gyermekek nevelését, fejlesztését, rehabilitációját végezzük. Tudomásunk szerint a környezetünkben nincs másik olyan intézmény, ahol nappali ellátás keretében felvállalják a súlyos-halmozottan sérült gyermekeket, továbbá befogadják a legkülönbözőbb sérülésű kisgyermekeket többségi közoktatási intézményekbe. Így ellátásunk az egyéni különlegességek kiszolgálását valósítja meg. (15 éves működésünk ideje alatt egyetlen gyermeket sem utasítottunk el.)
Intézményünk a város kiemelt övezetében van. Az épületet övező erdő, folyó, a szomszédságban lévő állat- és növénykert, fedett- és nyári uszoda gyermeknevelésünk mindennapi helyszínei. Részben akadálymentes épületünkben különálló csoportszobák, egyéni fejlesztő helyiségek, tornaterem, hatalmas udvar található, számtalan a gyermeki tevékenység tárháza. A gyermekcsoportok azonos épületben helyezkednek el, így alkalom nyílik arra, hogy a sajátos nevelési igényű és az ilyen tüneteket nem mutató gyermekek szabadidejük egy részét együtt töltsék, és a különböző rendezvényeken és ünnepeken közösen vegyenek részt.
Az intézmény fennállása óta folyamatosan fejlődő integrált óvodai ellátást biztosít, mely szakszolgálati tevékenységgel egészül ki, mint: korai fejlesztés, gondozás, konduktív fej- lesztés, logopédiai szolgáltatás, valamint képzési kötelezettek egyéni rehabilitációja.
Az intézmény nevelőtestülete elkötelezte magát a teljes integráció, inklúzió mellett. (Együtt nevelkednek az értelmileg, mozgásban, beszédben, látásban akadályozott, autizmussal élő gyermekek az ilyen tüneteket nem mutató társaikkal.)
Óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, konduktorok, logopédus, gyógypedagógiai asszisztensek együttes „team” munkája során valósul meg a gyermekek nevelése, egyénre szabott képességfejlesztése.
Nevelőtestületünk igyekszik szakmai tapasztalatait megosztani más intézményekkel is, szakmai napokkal, előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, konzultációkkal. Szakmai lapokban jelentek meg publikációink, pályázatok felkutatásával és eredményes részvétellel folyamatosan korszerűsödik épületünk, javulnak működési feltételeink.

KÖLTSÉGEK
A meg nem kerülhető anyagiak, alapítványi hozzájárulás, egyéb költségek

Intézményeikbe járó gyermekek/tanulók ellátása ingyenes az alapellátás tekintetében.

FELVÉTELI
Felvételi tudnivalók, jelentkezési feltételek

Felvételi eljárás nincs. A beíratkozáshoz csak a különböző törvényekben előírt dokumentumokra van szükség, mint például a szakértői véleményre sajátos nevelési szükséglet esetén.


Megosztom ezt a cikket