Bemutatkozás

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületéről

Magyarországon mintegy 1500 feladatellátási helyen több, mint 7500 gyerek tanul óvodában, általános iskolában, gimnáziumban és egyéb középiskolában valamint alapfokú művészetoktatási intézményben alapítvány, egyesület, közhasznú társaság, gazdasági szervezet és magánszemély, más szóval magánfenntartású közoktatási intézményben.

Az alapítványi és magániskolákban a pedagógusok alternatív és reformpedagógiai célokat és módszereket vezettek be, és újfajta szakmai képzettséget nyújtanak. Az ezekhez az iskolákhoz csatlakozó szülők egy része gyermeküknek emberségesebb, jobb iskolát kíván biztosítani, más csoportjuk pedig sajátos érdekeit, filozófiáját jobban kifejező és érvényesítő iskolákat támogat.

Az Egyesület nyitott, tagja lehet mindazon magyarországi oktatási intézmény, amelyet jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, magánszemély működtet, és amely egyetért célkitűzéseivel. A csatlakozás írásos felvételi kérelemmel történhet.

Pártoló tagság létesítésére is van lehetőség, ezt a formát is nyíltan, megkötések nélkül is lehet választani akár magánszemélyek, akár intézmények számára.

Mit ajánl az Egyesület a független iskoláknak, óvodáknak?

Az Egyesület lehetőséget teremt arra, hogy az iskolák részt vegyenek az őket közelről érintő döntések véleményezésében, és problémáik megoldásában. Képviseli az oktatási intézmények érdekeit, véleményt és javaslatot dolgoz ki a tevékenységükkel összefüggő jogszabályok megalkotására, védi az intézményeket a megkülönböztető törekvésekkel szemben.

Az Egyesület tagjai igényeinek megfelelő szakmai rendezvényeket: konferenciákat, találkozókat, fórumokat rendez, amelyeken mind az aktuális szakmai, mind pedig a folyamatos működési kérdések állnak a középpontban.

Az Egyesület kidolgozta önértékelésen alapuló saját minőségbiztosítási rendszerét, mely standard kritériumokat tartalmaz.  Az erre érdemesültek elnyerhetik a “Az AME Minősített Óvodája/Iskolája” címet.

Az Egyesülettel szorosan együtműködő pedagógiai szolgáltató, a Független Pedagógiai Intézet kft szakmai tanácsadással, jogsegéllyel, tanácsadással és ajánlásokkal segíti a működő és újonnan alakult iskolákat.

Az Egyesület honlapján, a http://maganiskolak.hu weboldalon tájékoztatja tagjait és minden érdeklődőt az aktuális feladatokról, az iskolákat érintő fontosabb eseményekről, hírekről.

Az Egyesület a Facebook-on is elérhető.

Szaktanácsadók

Jogi szaktanácsadás:
Dr. Klausmann Kornél: kornel@drklausmann.hu

Igazgatási, iskolaalapítási szaktanácsadás:
Juhász Ildikó: ildiko.juhasz@fupi.hu,

Az AME adószáma: 18014840-1-41


Megosztom ezt az oldalt