Beszámoló a minisztériumi találkozóról

2019.11.19.
Ma délután sor került a folyamatban lévő törvénymódosítási javaslattal kapcsolatos találkozóra az EMMI Köznevelési Államtitkárságával.
A találkozón a Minisztérium részéről Dr. Maruzsa Zoltán Köznevelésért Felelős Államtitkár és kollégái, a Magyar Waldorf Szövetség részéről Marosváry Péter elnök és Szabó Zoltán ügyvezető, az Alapítványi és
Magániskolák Egyesülete részéről Horn György elnök és Dobos Orsolya, az Alternatív Tagozat vezetője vettek részt.
Az Magyar Waldorf Szövetség és az AME által közösen beadott indítvány létfontosságú pontjaival kapcsolatban minden fél részére megnyugtató megállapodások születtek az alábbiak szerint:
A kerettantervi rendszert leváltó, aggályosnak tartott új engedélyezési folyamat vonatkozásában az a megállapodás született, hogy az eredeti törvényjavaslatban szereplő, “nevelési-oktatási tartalom” erejéig
való eltérési lehetőség keretei kibővülnek a jelenlegi “alternatív passzus” tartalmával [Nkt. 9. § (8-9a)], mely így a továbbiakban is garanciát jelent arra, hogy az alternatív pedagógiát folytató intézmények az abban
felsorolt területeken eltérhessenek az általános szabályoktól. Az új megfogalmazás más egyéni eltérésekre is lehetőséget adhat. A tárca képviselője kifejtette, hogy mivel a szabályozási szándékuk nem szűkítő, hanem deregulációs jellegű volt, a javasolt tartalmi bővítés pedig a tárca egyedi engedélyezési lehetőségeit szélesíti, így kezdeményezni fogják a szöveg pontosítását.
Az intézmények működési engedélyezési eljárása a kormányhivataloktól a Minisztérium hatáskörébe kerül. A működő iskoláknak és óvodáknak azonban mégsem kell új engedély-kérelmet beadniuk, mindössze egy
rövid dokumentum elkészítésére lesz szükség, melyben az intézmény nyilatkozik, hogy a korábbi működési engedélye szerint folytatja a tevékenységét. A nyilatkozat alapján biztosított lesz az azonos feltételek
szerinti, jogfolytonos működésük. A tárca képviselője elmondta, hogy valamilyen igazgatási lépésre szükség van a feladat tárca általi átvétele kapcsán, de nem céljuk a jól működő intézmények felesleges
dokumentáltatása, a tárca a szükséges ellenőrzéseket végre tudja hajtani.
Bár az alternatív kerettantervek jogi státusza megváltozik (nem lesz miniszteri engedélyezésük), a gyakorlatban továbbra is fennmaradnak. Az új intézmények részére a jogtulajdonos fogja engedélyezni azok
használatát. A Waldorf- és más kerettantervek által biztosított kivételek (végzettségek, stb.) az induló iskolák és óvodák számára a működő intézmények eddigi gyakorlata szerint lesznek biztosítva. Mivel ennek törvényi garanciája nem lesz, ezért az a megállapodás született, hogy a Magyar Waldorf Szövetség minden induló intézmény engedélyeztetési folyamatát nyomon fogja kísérni és szükség esetén részt vesz az esetleges vitás kérdések megoldásában.
Egyeztettünk a fellebbezési jog megvonásával kapcsolatban is. Ez egy általános tendencia a közigazgatásban.
A meglévő intézmények esetén a fentiek okán ez a kérdés nem releváns. Az új intézményeknél az a kérés a Minisztérium részéről, hogy a lehető legkorábban adják be a kérelmet, hogy esetleges probléma esetén
legyen idő egy módosított kérelem beadására, amely lehetővé teszi az indulást. Ezzel párhuzamosan szükség esetén van idő a vitás kérdések bírósági rendezésére is.
Mivel a fentiekkel egy új működési rendszer jön létre, ezért minden résztvevő fontosnak tartja, hogy fokozott figyelemmel kísérjük a folyamatokat és szükség esetén időben és hatékonyan találjunk megoldást
az esetleges nehézségekre.
A Minisztérium egyértelműen kinyilvánította, hogy nem célja sem a meglévő, sem az új alternatív intézmények ellehetetlenítése.
Jogtechnikai szempontból a módosításokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogja előterjeszteni az Országgyűlés számára. A végszavazás időpontja várhatóan december közepe.


Megosztom ezt a cikket