ORCHIDEA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

ORCHIDEA Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
1139 Budapest XIII. kerület, Hajdú utca 18-24.
Telefon: +36 30 212 9195
Email: secretary@orchideaiskola.hu
Web: www.orchideaiskola.hu
Igazgató: Dr.Várnai András Tiborné
Fenntartó: Prizma Oktatási és Kulturális Alapítvány

Az Orchidea Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (OHEBS) a magyar törvényi előírásokhoz igazodó, alapítványi fenntartású köznevelési intézmény. Ennek megfelelően gimnáziumi képzéseinket a magyar köznevelési törvényben foglaltak szerint szervezzük, és munkánkban a Nemzeti alaptantervet követjük.

https://combo.staticflickr.com/pw/images/coverphoto10_h.jpg.v3

Értékrendünk

Az iskolát meghatározza a multikulturális közeg, hiszen munkatársaink, diákjaink és családjaik a világ számos pontjáról, különböző etnikai, nyelvi, kulturális, vallási hátterű családokból érkeznek, valamint a közös kommunikáció két nyelven, magyarul és angolul folyik. Ezt a sokszínűséget értéknek tekintjük, és arra neveljük tanulóinkat, hogy természetesnek fogadják el ezt, illetve használják ki a benne rejlő lehetőségeket.
Értékrendünk pillérei éppen ezért a következők: Magyarország törvényeinek betartása, nemzeti, kulturális, nyelvi sajátosságainak megismerése; a Magyarországon élő különböző etnikai, kulturális, nyelvi, vallási identitások elismerése és kölcsönös tisztelete; kooperációra és kompromisszumra való készség, aktív és konstruktív közösségi szerepvállalás.
A fentiek értelmében egyszerre támogatjuk a társadalmi integrációt, illetve a tanulók különféle identitásának megerősítését.

25

Képzési sajátosságaink

Az intézmény sajátossága az is, hogy óvodától általános iskolán át a középiskoláig magyar és angol nyelvű oktatásban részesítjük diákjainkat, akik így a teljes közoktatást nálunk végezhetik.
A gimnáziumban nyelvi előkészítő évfolyammal induló 1+4 évfolyamos és 4 évfolyamos képzést hirdetünk. A képzésekben közös, hogy hangsúlyosan a magyar szabályozásnak megfelelő és a felsőoktatásba való továbblépéshez szükséges érettségi vizsgákra készítenek fel. Annak érdekében, hogy a diákok minél jobban elsajátítsák az angol célnyelvet, csoportbontásban tanulnak.

A képen a következők lehetnek: 5 ember, álló emberek és belső tér

Nemzetközi beágyazottságunk, cserekapcsolataink

Intézményünkben a nemzetköziesítés kiemelt szempont, ennek érdekében az elmúlt években partneriskolai hálózatot építettünk ki, melyet a lehetőségekhez igazodva bővítünk. Mára a világ több pontján van testvériskolánk.
Ezen intézményekkel közös projekteket, valamint tanári mobilitásokat és diákcsere-programokat bonyolítunk évről évre.
Az iskolai tehetséggondozás része az is, hogy tanulóinkat támogatjuk abban, hogy nemzetközi versenyeken, kiállításokon vegyenek részt.
Tanáraink rendszeresen részt vesznek nemzetközi tréningeken, továbbképzéseken, hogy pedagógiai munkájuk során készen álljanak a 21. századi kihívásokra, illetve változatos módszertani kultúrával oktathassák-nevelhessék a rájuk bízott gyerekeket.

AMIT AZ ORCHIDEA ÓVODA AJÁNLANI TUD:

sd

 • Magyar és angol nyelvű nevelés és oktatás
 • Nyelv elsajátítása és nem nyelvtanulás
 • Multikulturális környezet
 • Játékalapú tanulás
 • Korcsoport szerinti és egyénre, személyre szabott fejlesztés
 • Modern, kipróbált nyelvtanítási módszerek, technikák
 • Kiemelt nyelvi nevelés és matematikai fejlesztés
 • Mikrocsoportos foglalkozások
 • Gyermekközpontú tevékenységek
 • Választható sportok kínálata
 • Szakképzett, lelkes óvodapedagógusok
 • Támogató, kreatív és ösztönző környezet
 • Ünnepek, jeles napok, kulturális programok, kirándulások
 • Hatalmas aula rossz idő esetére
 • Iskolaelőkészítés
 • Többcélú intézmény (óvoda+általános iskola+ gimnázium)

A képen a következők lehetnek: 5 ember, álló emberek és belső tér

MIÉRT VÁLASZTJÁK A CSALÁDOK AZ ORCHIDEA ISKOLÁT?

Az Orchidea Iskola egy magániskola, de a magyar Nemzeti Alaptantervet és értékelési rendszert követi.
A korai kétnyelvű oktatás által a gyerekek nyitottá válnak az interkulturalizmusra.
Amellett, hogy első osztálytól kezdve tanulnak angolul a gyerekek, a nemzetközi környezet nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy gyakorolják, és magabiztos használóivá váljanak az angol nyelvnek, hiszen a kommunikáció nyelve a különböző nemzetiségű tanárok és diákok között az angol.
Az 5. évfolyamtól a tanulók a legtöbb tantárgyat angolul tanulják képzett tanáraink segítségével. Az órák után a diákoknak lehetőségük van részt venni az érdeklődésüknek megfelelő szakkörökön.
A tehetséggondozás is nagyon fontos az iskolánkban. Tanulóink országos és nemzetközi versenyeken is szerepelnek és minden évben nagyszerű eredményeket érnek el. Nemcsak részt veszünk, de szervezünk is országos versenyeket. Az egyik legismertebb ezek közül a Pangea Matematika Verseny, ami egyre népszerűbb Magyarországon.
Központi elhelyezkedésének köszönhetően, iskolánk autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető.

 

 


Megosztom ezt a cikket