Pesthidegkúti Waldorf Iskola

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
1028 Budapest II. kerület, Kossuth Lajos utca 15-17.
Telefon: 1/2757938
Email: iskolakepviselo@phwi.hu
Web: https://phwi.hu/
Igazgató: Kökéndy Ákos
Fenntartó: Török Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány

“Minden fajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók, nevelők csak a saját magát nevelő
gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell teremtenünk, hogy a gyermek
úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.”
Rudolf Steiner

A hetvenes évek második fele óta Rudolf Steinert, a Waldorf-pedagógia megalapítóját, a nem waldorfiánus nagy monográfiák és kézikönyvek is a pedagógia klasszikusaként mutatják be, Comenius, Pestalozzi és a többi nagy mellett. Közel harminc kötetes pedagógiai munkásságának középpontjában az ember, mint testi-lelki-szellemi egység áll, akiben a benne rejlő erők, képességek fokozatosan bontakoznak ki élete során. Az élet egyes szakaszaiban más és más törvények uralják – a gyermekek és ifjak nevelőinek ismerniük kell ezeket a törvényszerűségeket, és ezekhez kell igazodniuk.
Rudolf Steiner az emberi fejlődés olyan vonásait próbálta meghatározni, amelyek az ember tértől és időtől független sajátságai – ennek köszönhető, hogy a múlt század elején megfogalmazott gondolatai ma, közel 90 év után is érvényesek és alkalmazhatók az azóta igencsak megváltozott világban.

A Waldorf-pedagógia feladata, hogy ezen ismeretek alapján megteremtse azokat a feltételeket, amelyek minden gyermek egészséges fejlődéséhez szükségesek, képessé tegye a gyermekeket arra, hogy felismerjék saját lehetőségeiket, és elősegítse képességeik kibontakozását, melyek szükségesek ahhoz, hogy sikeresen beilleszkedjenek a társadalomba.
A Waldorf-iskolák gyermekközpontú intézmények, az itt alkalmazott módszerek, a nevelési program és az iskolai tanterv a gyermek folyamatosan változó fizikai (anatómiai és fiziológiai), lelki és szellemi tulajdonságainak és szükségleteinek megismeréséből, ismeretéből indulnak ki. Az intellektuális ismeretek közvetítése mellett fontos hangsúlyt kap az élet művészi, alkotó megközelítése és a kézzel végzett munka – mindig az életkori sajátosságoknak megfelelően. Ezért szokták a Waldorf-iskolákat a “kéz, a szív és a fej egységes iskolájaként” jellemezni.

A Waldorf-pedagógia gyakorlati megvalósításának törvényi kereteit a 2004-ben elfogadott, a magyarországi Waldorf-iskolákra vonatkozó kerettanterv biztosítja. A Tanterv és tantárgyak menüpont a kerettanterv egyes fejezeteinek alapján mutatja be a Waldorf-iskolákra általában az egyes évfolyamokon és az egyes tantárgyak keretében végzett oktatói, nevelői munkát.
Mint korábban is megírtuk, 2013 májusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatával elfogadta a magyar Waldorf-iskolák új kerettantervét, melynek kidolgozásából erősen kivettük részünket. A közel 500 oldalas dokumentum honlapon is olvasható változatának elkészítése folyamatban van, a teljes dokumentum jelenleg pdf formátumban innen tölthető le: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve (2,5 MB).

Képtalálatok a következőre: első waldorf iskola stuttgart

Az első Waldorf-iskola 1919-ben Stuttgartban nyitotta meg kapuit a Waldorf-Astoria cigarettagyárban dolgozó munkások gyermekei számára, Rudolf Steiner útmutatásai alapján. Ma már minden kontinensen, 51 országban több mint nyolcszáz iskola működik ebben a pedagógiai szellemben.

A képen a következők lehetnek: 1 személy, szemüveg és közeli

Magyarországon 25 iskola nyílt a rendszerváltást követő évtizedekben. Az első kezdeményezés Solymáron indult el 1989-ben – az alapítók és az iskolát azóta is működtető tanárok és szülők munkája eredményeként idén a 20. tanévet kezdhette meg 360 tanuló a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában.
Iskolánk 12+1 évfolyamos egységes iskola, a 13. évben diákjaink az érettségire ill. a felvételi vizsgákra készülhetnek. Évfolyamonként egy osztály működik. A Nemzeti Alaptantervvel összhangban kidolgozott Waldorf-iskolákra vonatkozó kerettanterv általános formában szabályozza az iskolák oktatási feladatait. A keretek megtöltése tartalommal azonban minden intézményben “személyre” (iskolára) szólóan valósul meg. Az iskolai élet mindennapjait a törvényi kötelezettségek teljesítésén túl a Waldorf-pedagógia közel 90 éves hagyományinak ápolása és az iskolai közösséghez tartozó diákok, tanárok, dolgozók és szülők tevékenysége együttesen alakítja.
(Az iskola pedagógiai programja letölthető pdf formátumban)

 

 


Megosztom ezt a cikket