Piliscsabai Palánta Általános Iskola

Piliscsabai Palánta Általános Iskola
2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5.
Telefon: 26/374457
Email: titkarsag@palanta.hu
Web: www.palanta.hu
Igazgató: Esztergomi Katalin
Fenntartó: Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület

A Palánta Iskolában a nevelés, képzés célja az autonóm (stabil belső értékrenddel bíró, folyamatos önképzést igénylő), harmonikus, boldogságra képes személyiség kifejlődéséhez való segítségnyújtás.

Bemutatkozás

Piliscsabán 1994 májusában született meg egy új alapfokú iskola alapításának gondolata. Néhány szülő és pedagógus még abban az évben, ősszel egyesületet hozott létre Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület néven. A Piliscsabai Palánta Általános Iskolát ez a civil szervezet alapította 1997-ben.

Az egyesület tagjai szülők és pedagógusok, akik vállalták az általuk életre hívott iskola fenntartási feladatait. Az egyre bővülő tagság 3 évig készítette elő a Palánta megalapítását: tematikus játszóházakat, reformpedagógiai előadásokat szervezett, és megírta a Pedagógiai program első változatát: „Iskolaalapítás gyermekcipőben” címmel.
Az intézmény Pedagógiai Programjának alappillérei azóta is változatlanok:

 1. személyközpontú bánásmód
 2. projektpedagógia
 3. differenciált oktatás
 4. szülői együttműködés
Nem érhető el leírás a fényképhez.
Az egymással szoros egységet alkotó alappillérek lehetővé teszik, hogy a diákjaink boldogságra képes, autonóm személyiségekké váljanak, s a 8 éves pedagógiai folyamatok végén megtalálják azt a továbbtanulási utat, amelyik a képességeiknek, érdeklődésüknek, motiváltságuknak leginkább megfelelő. Hisszük, hogy a mérték a legfontosabb rendező elv, s gyermekeink saját belső egyensúlya akkor alakulhat ki, ha a számukra teremtett környezetben harmóniában van a szeretet és a kitűzött cél.
Éppen ezért módszereinket, pedagógiai elveinket is a rend és szabadság, az elfogadás és követelmény tengelyére fűztük fel. A mindennapokban a gyerekeket kíváncsivá tesszük, tanulni és gondolkodni tanítjuk, miközben figyelembe vesszük az egyéni adottságokat, és azokra építünk.
Nem érhető el leírás a fényképhez.
Az intézmény székhelye 9 évig Piliscsabán volt, majd 2006-ban Pilisvörösvárra költözött és azóta is ott működik. Jelenleg 130 diák jár iskolánkba, összesen 16 településről. A minket választó családok zöme „értékválasztó család”, kimondottan az iskola személyközpontú bánásmódját, programját választják. A nyolc osztályos általános iskolában minden évfolyamon egy osztály működik.Az eltelt 17 tanévben 120 tanulónk végzett:

 • 73%-uk valamilyen gimnáziumban
  • 48%-uk 4 évfolyamos gimnáziumban,
  • 22%-uk 6 évfolyamos gimnáziumban,
  • 3%-uk 8 évfolyamos gimnáziumban,
 • 13%-uk szakközépiskolában,
 • 14%-uk valamilyen szakképző intézményben tanult tovább.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

A kompetenciamérések tanúsága alapján elmondható, hogy tanulóink a szövegértés-szövegalkotás mérésen az országos és a városi átlag felett, matematikából pedig az országos és városi átlagnak megfelelően teljesítenek.

A Budapesttől 26 km-re működő iskola és egyesület az eltelt 17 év alatt 22 munkahelyet teremtett. Tantestületünk jelenleg 18 főt számlál, 8 fő óraadó is segíti munkánkat. A pedagógiai munkát segítők létszáma 7 fő.

Az intézmény egyelőre nem rendelkezik saját épülettel, de a bejárat akadálymentesen megközelíthető, a földszinten mozgássérültek számára kialakított tanterem és mellékhelyiség található. Emiatt elsősorban szakmai tevékenységünkkel tudjuk elérni, hogy egy iskolától elvárható biztonságot és stabilitást nyújtsunk. Önfejlesztő intézményként, heti rendszerességgel összeülő pedagógiai műhelyünk – a nevelőtestület tagjai – a programot az évről évre születő tapasztalatok alapján rendre továbbfejleszti. E tudatos szakmai munkának köszönhetően intézményünk 2010 novembere óta előminősített referenciaintézmény, módszertani jó gyakorlataink teljes oktatás-nevelési szakaszokat fednek le, melyek mind a kistérségben, mind a tágabb környezetben érdeklődésre tarthatnak számot.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

FENNTARTÓNK, a

Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület

Piliscsabán 1994 májusában született meg egy alapfokú iskola megalapításának gondolata. Néhány szülő és pedagógus még abban az évben, ősszel egyesületet alapított.
1995-ben nyitott szakmai programsorozatot szerveztünk, és megalakítottuk pedagógiai munkacsoportunkat, amelynek keretén belül az iskolaalapítás szakmai előkészítésén dolgoztunk, s kiadtuk az “Iskolaalapítás gyermekcipőben” című kötetet. 1996-ban családi játszóházakat szerveztünk, újabb bekapcsolódókat keresve.

 1. július 31-én a Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület megalapította a Piliscsabai Palánta Általános Iskolát, amely szeptember 1-jén megnyitotta kapuját. Az Egyesület az iskola fenntartójaként működik tovább: biztosítja az iskola működéséhez szükséges forrásokat, s jelenleg az iskola végleges épületének létrehozásán fáradozik.

A közhasznú Egyesület az eltelt 20 évben 22 álláshelyet hozott létre. Az általa alapított és fenntartott iskola jellemzői:

 • 140 tanuló 19 településről
 • pedagógiai programja a térségben és országosan is egyedülálló, elsősorban az önszabályozó tanulásra nevelésnek köszönhetően
 • emelt óraszámú komplex természettudományos oktatás; pedagógiai projektek; egyéni haladási ütem, differenciált oktatás, személyközpontú, bátorító nevelés; együttműködő kommunikáció.
 • az iskola tanulói rendszeresen az országos átlagot meghaladó teljesítményt nyújtanak a kompetenciaméréseken és tanulmányi versenyeken; neves fővárosi középiskolákban tanulnak tovább
 • referenciaintézményként 5 ún. „jó gyakorlatot” fejlesztett ki, amelyek pedagógiai programjának speciális elemeit írják le és teszik hozzáférhetővé más iskolák és pedagógusok számára is
 • az intézményt rendszeresen látogatják pedagógusképző intézmények hallgatói

Civil szervezetünk az iskolát adományokból tartja fenn. A biztonságos és törvényes működésen felül számos fejlesztésre lenne szükség, amelyhez nem áll rendelkezésünkre elég forrás.

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és túra/szabadtéri

Támogatókat keresünk további céljaink megvalósításához:

 • az épület bővítése és korszerűsítése;
 • a tantermek korszerű, esztétikus berendezése,
 • az infokommunikációs eszközök számának és minőségének fejlesztése,
 • a mindennapi mozgás és játék eszköztárának bővítése,
 • udvari játékok beszerzése.

Kérjük, támogassa céljainkat: a boldogságra képes, autonóm és szuverén, a jövő kihívásainak megfelelni képes felnőtté válást az örömteli élmények közepette megvalósuló iskolai oktatás és nevelés folyamatában!

Ha felkeltette érdeklődését civil szervezetünk tevékenysége, további információkért keresse az Egyesület vezetőségének tagjait:

 • Dánfi Sándor (puedlo@kronet.hu)
 • Gilián Mária (gilian.maria@gmail.com)
 • Mayer Ágnes (mayeragnes59@gmail.com)

 


Megosztom ezt a cikket