“Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola

“Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola
2316 Tököl, Aradi utca 56.
Telefon: 24/531810
Email: nyitogato@freemail.hu
Web: www.nyitogato.hu
Igazgató: Nagyné Kovács Mariann
Fenntartó: Szárny- nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány

Rövid bemutatás iskolánk céljairól, működéséről

Tököl kb. 10000 lakosú Város a Csepel szigeten. A város életében meghatározó Budapesthez való közelsége, illetve sokszínű nemzetiségi múltja. A hétköznapokat a közösségek munkája teszi színesebbé. Nemzetiségi tánccsoport, horvát férfikórus, nemzetiségi német asszonykórus szereplései emelik az ünnepnapok fényét.
A városban már a régi időkben megfogalmazódott az igény, hogy a hagyományok ápolására, a tehetségek felkarolására alakuljon egy alapfokú művészeti iskola. E nemes cél elindítását vállalta magára falunk szülöttjeként Ráckevei Anna színésznő. Támogatásával létrejött a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány, melynek célja, a művészeti nevelés lehetőségeivel és eszközeivel intenzív személyiségfejlesztő, gyermekközpontú, a szülők és a tanulók által szívesen választott intézmény létrehozása.

A művészeti iskola valamennyi művészeti ágban nagyon jó alapokra építhetett. Hagyományként szerveződött Somogyi György, Aknay János, Puha Ferenc képzőművészeti tábora, ahol az alkotás és a filozófia, a hagyomány tisztelete és az új értékek kutatása, a szó és kép, a vizuális nyelvi forma és formába nem önthető nyelvi gesztus, a mester és tanítvány viszonylatokban keresett saját gondolat felkutatása volt a cél. Alkotótáboraikban kínálták a képzőművészet hagyományos, kísérleti és interdiszciplináris formáinak megismerését, valamint az ismerkedés első, legnehezebb lépéseinek megtétele közben a biztos segítséget.

A városban évtizedek óta működő nemzetiségi énekkar, zenekar és tánccsoport országos hírnévnek örvendhet. Az augusztus huszadikai ünnepségsorozat keretében nemzetközileg elismert folklórfesztivál, a Summerfest alkalmából mintegy 20 ország néptánc együtteseinek fellépései felejthetetlenek.

Ezekre az alapokra építve vállaltuk fel 2000-ben a művészeti iskola szervezését, ami 2001 szeptemberében kezdte meg működését. A cél a tanulók művészeti ismereteinek, tudásának, készségeinek, képességeinek, egész személyiségüknek az iskolarendszer adta lehetőség keretein belül történő fejlesztése.

A választott szakon belül nyújtott speciális művészeti ismeretekre és az alkotómunkával együtt járó pozitív élményekre alapozva járulunk hozzá nem csak a tehetség kibontakoztatásához, hanem a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához, ami a hétköznapi életben is nagy segítségére van a felnövekvő gyerekeknek.

Iskolánk Pedagógiai programjának Helyi tanterv része a 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról alapján készült, mely lehetőséget nyújt a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve az esztétikai érzékenység és nyitottság, az igényesség, az ízlés, az erkölcsi fogékonyság alakítására.

Iskolánk délutáni tanrend szerint működik.

Tanáraink felkészültek, speciális tudással, képességgel, főiskolai egyetemi diplomával rendelkeznek.
Pedagógiai célunk, hogy a gyerekek örömteli vidám, kreatív légkörben bonthassák ki tehetségüket. Kiemelt feladatunk, hogy bekapcsolódjunk az országos versenyeken való szereplésbe. Évente több alkalommal kiállítást, fellépést szervezünk.

Eredményeink:

Munkánk elismerésére örömmel vettünk át 2005. február 7-én Tököl Város Képviselő-testületétől a kitüntetést, mely szerint:
„A „Szárny – nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskolát
Tököl oktatásáért kifejtett kiemelkedő munkájáért
Tököl Település Emlékéremben részesíti. „
Az iskola eredményes működtetéséért a művészeti iskola intézményvezetője vehette át 2010. novemberében Tököl Város Képviselő Testületétől az emlékérmet: „Tököl oktatásáért kifejtett kiemelkedő munkájáért”
Az elmúlt években intézményünk 3 pedagógusa kapott kiemelkedő munkájáért a Bonis Bona díjat.
Intézményünk kiválóra minősített művészetoktatási intézmény címet kiérdemelve, kiválóra akkreditált tehetségpontként működik- 2016 óta európai tehetségpont.
Iskolánk térségi tehetségprogramokat, versenyeket, fesztiválokat, kiállításokat kínál a tököli gyermekeknek illetve a környező települések tehetséges diákjainak.

Művészeti ágak és tanszakok:

Zeneművészeti ág:
Kifutó rendszerben: (Klasszikus zene műfaj)
zongora tanszak,
furulya tanszak,
harmonika tanszak,
gitár tanszak,
hegedű tanszak,
Felmenő rendszerben: (Klasszikus zene műfaj)
Fafúvós tanszak: furulya
Akkordikus tanszak: harmonika, gitár
Billentyűs tanszak: zongora
Vonós tanszak: hegedű
Zeneismereti tanszak. szolfézs
(Népzene műfaj)
Pengetős tanszak: tamburák
Vokális tanszak: népi ének
Táncművészeti ág:
Néptánc tanszak
Kortárstánc tanszak
Képző – és iparművészeti ág:
Képzőművészet tanszak
Grafika és festészet tanszak,
Fém-és zománcműves tanszak
Színművészeti ág:
Színjáték tanszak

Az intézményben folyó képzés időtartama: 12 évfolyam
A képzés szakaszai: előképző, alapfok, továbbképző

Az intézmény céljait, működését a Pedagógiai program-ban
fogalmaztuk meg, amelyet a Dokumentumok menüpont alatt olvashatnak el.

 


Megosztom ezt a cikket